Υπηρεσίες - Υποστήριξη

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών είτε σε επίπεδο Ιδιωτικών είτε σε επίπεδο Βιομηχανικών και Δημοσίων Έργων. Η δράση μας εστιάζεται στην διαχείρηση χώρων και συστημάτων για στάθμευση οχημάτων καθώς επίσης σε ηλεκτρομηχανολογικές και ενεργειακές εφαρμογές γενικώτερα:
Οι συνεργάτες μας είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία στην Διαχείρηση Συστημάτων Στάθμευσης και μπορούν να σας υποδείξουν την αποτελεσματικώτερη λύση στο πρόβλημά σας.
Η RSA παρέχει:

- Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για επιλογή χώρου PARKING.
- Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας επένδυσης.
- Εκπόνηση μελετών για διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων.
- Έκδοση αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία
   PARKING.
- Μελέτες εφαρμογής αυτομάτων, ημιαυτομάτων και συμβατικών
   συστημάτων στάθμευσης.
- Εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρησης χώρων
   στάθμευσης.
- Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
- Κατασκευή και εγκατάσταση ιδιοσυσκευών εφαρμογής.
- Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
- Προγραμματισμός και διαχείρηση Τεχνικών Έργων.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  Τελευταία Έργα μαςΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180 ΘΕΣΕΩΝ ...

Μάθετε περισσότερα εδώ
  Συνεργαζόμενες Εταιρείες
  Εφαρμογές Μηχανικών Συστημάτων

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για χρήση στάθμευσης είναι περιορισμένος ή ακόμη υπάρχουν ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση συμβατικών μεθόδων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των αυτομάτων συστημάτων είναι η ασφάλεια των αυτοκινήτων.
Στην αυτόματη διαχείρηση το αυτοκίνητο τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του και ασφαλίζεται. Τα κλειδιά δεν παραμένουν στον χώρο στάθμευσης και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα μικροατυχημάτων μεταξύ των αυτοκινήτων.

        Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες


H RSA κατασκευάζει και εγκαθιστά μηχανικά συστήματα στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.

Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Πιστοποιητικά της RSA

Ο τομέας είναι υπό κατασκευή.

Μάθετε Περισσότερα εδώ