Αυτόματα συστήματα στάθμευσης - Σύστημα TOWERPARK

Αυτόματα συστήματα στάθμευσης
Σύστημα CARPARK T
Σύστημα TRANSPARK TM
Σύστημα TRANSPARK LB
Σύστημα TOWERPARK
Σύστημα TOWERPARK L2, L3, L4
Σύστημα CARPARK L1
Σύστημα TRAINPARK
Πλατφόρμες πολλαπλών θέσεων
Ανελκυστήρες οχημάτων
Περιστρεφόμενη πλατφόρμα
Ανελκυστήρες εμπορευμάτων

Από κατασκεταστικής άποψης ο τύπος TOWERPARK είναι παρόμοιος του συστήματος TRANSPARK TM. Η διαφορά είναι ότι ο μεταλλικός πύργος αντί να κινείται κατά τον εγκάρσιο άξονα των οχημάτων κινείται περιστροφικά.

Στον πύργο είναι ενσωματωμένος ο ανελκυστήρας στον οποίο αντιστοιχίζεται ο ρομποτικός μηχανισμός που κινεί τα οχήματα κατά τον διαμήκη άξονά τους.
Οι κινήσεις ανύψωσης και περιστροφής γίνονται επίσης ταυτόχρονα.

Η ανύψωση του ανελκυστήρα γίνεται με συρματόσχοινα και ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται στην κορυφή του πύργου.
Όλη η δομή του σταθμού είναι κατ' αυτό τον τρόπο κυλινδρικού τύπου και σε κάθε όροφο τα οχήματα τοποθετούνται ακτινωτά.

Η χρήση του TOWERPARK  ενδύκνειται για περιπτώσεις μικρών και μέτριων μονάδων με περιορισμένο αριθμό ορόφων. Ανάλογα με την χρήση του σταθμού κάθε μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει από 24 έως 96 οχήματα.

Επίσης οι μονάδες εισόδου - εξόδου των οχημάτων είναι δυνατόν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενα στροφεία ή σταθερούς βοηθητικούς ανελκυστήρες.
Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για PARKING ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ μικρής έως μέτριας χωρητικότητας καθώς επίσης για ιδιωτικά PARKING.

Το σύστημα διαχείρησης μπορεί να είναι αυτοματικοποιημένο είτε για την έκδοση εισιτηρίων είτε για την πληρωμή, καθώς επίσης και μερικά αυτοματικοποιημένο για πληρωμή σε ταμείο.
Η αυτόματη διαχείρηση προβλέπει μαγνητικές κάρτες για μόνιμους πελάτες.
Το σύστημα μπορεί να έχει εφαρμογή επίσης για PARKING ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με χρήση μαγνητικών κλειδιών.

Ο υπό κατασκευή σταθμός για το σύστημα TOWERPARK μπορεί να είναι υπόγειος, υπέργειος ή μικτός.

 


Σταθμός με σύστημα TOWERPARK
TOWERPARK
Περισσότερα >>

  Τελευταία Έργα μαςΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180 ΘΕΣΕΩΝ ...

Μάθετε περισσότερα εδώ
  Συνεργαζόμενες Εταιρείες
  Εφαρμογές Μηχανικών Συστημάτων

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για χρήση στάθμευσης είναι περιορισμένος ή ακόμη υπάρχουν ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση συμβατικών μεθόδων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των αυτομάτων συστημάτων είναι η ασφάλεια των αυτοκινήτων.
Στην αυτόματη διαχείρηση το αυτοκίνητο τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του και ασφαλίζεται. Τα κλειδιά δεν παραμένουν στον χώρο στάθμευσης και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα μικροατυχημάτων μεταξύ των αυτοκινήτων.

        Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες


H RSA κατασκευάζει και εγκαθιστά μηχανικά συστήματα στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.

Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Πιστοποιητικά της RSA

Ο τομέας είναι υπό κατασκευή.

Μάθετε Περισσότερα εδώ