Αυτόματα συστήματα στάθμευσης - Σύστημα TRANSPARK LB

Η τυπολογία Lτου συστήματος TRANSPARK LB χαρακτηρίζει την δυνατότητα για την τοποθέτηση των οχημάτων με κίνηση εγκάρσια κατά τον άξονά τους.

Τα οχήματα δεν μεταφέρονται πλέον από τον ρομποτικό μηχανισμό των προηγουμένων συστημάτων αλλά από ειδικές πλατφόρμες με τροχούς  σε κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχίζεται ένα όχημα.

Το σύστημα αποτελείται επίσης από μεταλλικό πύργο κλειστού τύπου που κινείται κατά τον διαμήκη άξονα των οχημάτων και η κίνησή του καλύπτει όλο το μήκος και ύψος του σταθμού.

Στον πύργο είναι ενσωματωμένος ο ανελκυστήρας ο οποίος κινείται με συρματόσχοινα.

Η χρήση του TRANSPARK LB ενδύκνειται για περιπτώσεις στενόμακρων επιφανειών με περιορισμένο αριθμό ορόφων. Ανάλογα με τον σχεδιασμό του σταθμού μπορούν να χρησιμοποιθούν πέραν του ενός πύργοι.

Επίσης οι μονάδες εισόδου - εξόδου των οχημάτων είναι δυνατόν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενα στροφεία ή σταθερούς βοηθητικούς ανελκυστήρες.
Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για PARKING ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ μικρής έως μέτριας χωρητικότητας καθώς επίσης για ιδιωτικά PARKING.

Το σύστημα διαχείρησης μπορεί να είναι αυτοματικοποιημένο είτε για την έκδοση εισιτηρίων είτε για την πληρωμή, καθώς επίσης και μερικά αυτοματικοποιημένο για πληρωμή σε ταμείο.
Η αυτόματη διαχείρηση προβλέπει μαγνητικές κάρτες για μόνιμους πελάτες.
Το σύστημα μπορεί να έχει εφαρμογή επίσης για PARKING ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με χρήση μαγνητικών κλειδιών.

Σε κάθε επίπεδο και ανάλογα με τον αριθμό των πύργων μπορούν να υπάρχουν περισσότερες της μιάς σειρές στάθμευσης.
Ο υπό κατασκευή σταθμός για το σύστημα TRANSPARK LB  μπορεί να είναι υπόγειος, υπέργειος ή μικτός.

 


Σύστημα TRANSPARK LB με ε...
TRANSPARK LB
Περισσότερα >>

  Τελευταία Έργα μαςΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180 ΘΕΣΕΩΝ ...

Μάθετε περισσότερα εδώ
  Συνεργαζόμενες Εταιρείες
  Εφαρμογές Μηχανικών Συστημάτων

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για χρήση στάθμευσης είναι περιορισμένος ή ακόμη υπάρχουν ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση συμβατικών μεθόδων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των αυτομάτων συστημάτων είναι η ασφάλεια των αυτοκινήτων.
Στην αυτόματη διαχείρηση το αυτοκίνητο τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του και ασφαλίζεται. Τα κλειδιά δεν παραμένουν στον χώρο στάθμευσης και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα μικροατυχημάτων μεταξύ των αυτοκινήτων.

        Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες


H RSA κατασκευάζει και εγκαθιστά μηχανικά συστήματα στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.

Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Πιστοποιητικά της RSA

Ο τομέας είναι υπό κατασκευή.

Μάθετε Περισσότερα εδώ