Αυτόματα συστήματα στάθμευσης - Σύστημα CARPARK T

Αυτόματα συστήματα στάθμευσης
Σύστημα CARPARK T
Σύστημα TRANSPARK TM
Σύστημα TRANSPARK LB
Σύστημα TOWERPARK
Σύστημα TOWERPARK L2, L3, L4
Σύστημα CARPARK L1
Σύστημα TRAINPARK
Πλατφόρμες πολλαπλών θέσεων
Ανελκυστήρες οχημάτων
Περιστρεφόμενη πλατφόρμα
Ανελκυστήρες εμπορευμάτων

Το σύστημα CARPARK T έχει μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα διότι η οριζόντια κίνηση του μηχανισμού είναι τελείως ανεξάρτητη από την κατακόρυφη κίνηση.
Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδανικό για PARKING ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ μεγάλης χωρητικότητας από 150 έως 1000 οχήματα.

Το σύστημα διαχείρησης μπορεί να είναι αυτοματικοποιημένο είτε για την έκδοση εισιτηρίων είτε για την πληρωμή, καθώς επίσης και μερικά αυτοματικοποιημένο για πληρωμή σε ταμείο.
Η αυτόματη διαχείρηση προβλέπει μαγνητικές κάρτες για μόνιμους πελάτες.
Το σύστημα μπορεί να έχει εφαρμογή επίσης για PARKING ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με χρήση μαγνητικών κλειδιών.

Η ευελιξία του CARPARK T οφείλεται στην επεκτασιμότητά του καθ' ύψος και κατά επιφάνεια. Ανάλογα με τον σχεδιασμό είναι δυνατόν να χρησιμοποιθούν περιστρεφόμενες πλατφόρμες για την είσοδο ή την έξοδο των οχημάτων.
Ο αριθμός των ανελκυστήρων εξαρτάται από την διάταξη και τον αριθμό θέσεων σε κάθε όμως περίπτωση ενδείκνυται 1 ανελκυστήρας για κάθε 80 - 100 οχήματα.

Σε κάθε ανελκυστήρα αντιστοιχίζεται ένα φορείο που προορίζεται για την μεταφορά του ρομποτικού μηχανισμού και για την οριζόντια κίνηση των οχημάτων σε κάθε επίπεδο.
Ο ρομποτικός μηχανισμός αντίστοιχα μεταφέρει τα οχήματα και ταυτόχρονα διασφαλίζει την κατά τον διαμήκη άξονά τους κίνηση αυτών  και τοποθέτησή τους στην καθορισμένη από το σύστημα θέση παρκαρίσματος.

Σε κάθε επίπεδο και ανάλογα με τον αριθμό των ανελκυστήρων μπορούν να υπάρχουν περισσότερες της μιάς σειρές στάθμευσης.
Η κατακόρυφη κίνηση των ανελκυστήρων είναι δυνατόν να γίνει με συρματόσχοινα ή με κρεμαγιέρα αναλόγως του ύψους του σταθμού.
Ο υπό κατασκευή σταθμός για το σύστημα CARPARK T μπορεί να είναι υπόγειος, υπέργειος ή μικτός.

 Στο συγκεκριμένο σύστημα CARPAR...

CARPARK T
Περισσότερα >>

  Τελευταία Έργα μαςΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180 ΘΕΣΕΩΝ ...

Μάθετε περισσότερα εδώ
  Συνεργαζόμενες Εταιρείες
  Εφαρμογές Μηχανικών Συστημάτων

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης βρίσκουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για χρήση στάθμευσης είναι περιορισμένος ή ακόμη υπάρχουν ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση συμβατικών μεθόδων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των αυτομάτων συστημάτων είναι η ασφάλεια των αυτοκινήτων.
Στην αυτόματη διαχείρηση το αυτοκίνητο τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του και ασφαλίζεται. Τα κλειδιά δεν παραμένουν στον χώρο στάθμευσης και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα μικροατυχημάτων μεταξύ των αυτοκινήτων.

        Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες


H RSA κατασκευάζει και εγκαθιστά μηχανικά συστήματα στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.

Μάθετε Περισσότερα εδώ
  Πιστοποιητικά της RSA

Ο τομέας είναι υπό κατασκευή.

Μάθετε Περισσότερα εδώ